FRÅGOR & SVAR OM CBD och Hampa

Vad är cannabinoider?

Cannabinoider är aktiva ämnen som finns i hampaplantan. Idag känner man till drygt 100 olika cannabinoider. Många utav dessa har medicinska egenskaper. Cannabidiol (CBD) är den mest studerade cannabinoiden. Cannabinoider är signalsubstanser likt hormoner.

Vad är cannabidiol (CBD)?

Cannabidiol (CBD) är den primära cannabinoiden i industriell hampa. Utav drygt 100 olika cannabinoider i hampaplantan är CBD den mest studerade cannabinoiden. Under de senaste decennierna har intressent för CBD:ns medicinska egenskaper ökat i samhället. Det är idag allmänt känt att CBD har positiva hälsoeffekter.

Vad är det Endocannabinoid Systemet (ECS)?

Det endocannabinoida systemet är ett nätverk av receptorer som endast är mottagliga för cannabinoider. Faktum är att det finns fler receptorer till cannabinoider i kroppen än någon annan typ av receptor. När cannabinoider tillförs till det endocannabinoida systemet aktiveras receptorer i kroppen som sedan kan reglera och skapa balans i kroppen. Likt DNA, har alla människor och djur ett helt unikt endocannabinoid system. Det endocannabinoida systemet är för många helt främmande, men faktum är att det endocannabinoida system anses vara det absolut viktigaste systemet i kroppen. Endocannabinoidsystemet reglerar alla andra system i kroppen. Dessa mindre system omfattar bland annat matsmältningssystemet och immunförsvaret. Detta är en av anledningarna till varför CBD är så viktigt för kroppen. ECS mål är att skapa en stabil inre balans (homeostas) samt att skydda, reglera och upprätthålla vitala funktioner såsom immunförsvar, kroppstemperatur och vätskebalans.

Vad är skillnaden mellan Natural Hemp Life Fullspektrum produkter och andra THC-Fria produkter?

Våra Fullspektrum produkter innehåller hela hampans breda spektrum av cannabinoider förutom THC. Många THC-fria produkter på marknaden innehåller endast isolerad CBD. Forskning tyder på att Fullspektrum produkter fungerar “kraftfullare” då cannabinoider arbetar bättre i kombination med varandra, alltså i synergi. Hampan innehåller trots allt cirka 100 olika cannabinoider, varav CBD endast är en utav dessa.

Hur tillverkas era CBD produkter?

Huvudråvaran till alla våra produkter är vår handplockade och ekologiska industrihampa. Vår hampa odlas i Slovenien, i en atmosfär som värnar om tradition och miljö. På åkrar långt ifrån bilvägar och andra föroreningar. Hampan kultiveras och skördas alltid för hand av våra certifierade bönder. Våra högteknologiska laboratorium extraherar sedan alla hampans nyttoämnen med hjälp av varsam och effektiv CO2 extraktion för att sedan tillsätta en valfri bärare. Exempelvis olja, e-juice, kapslar eller hudsalva

Är era CBD produkter lagliga?

Ja. Våra CBD produkter är 100% lagliga och fria från THC. I sverige får inte CBD produkter innehålla några spår av THC, enligt en dom från Högsta domstolen den 18:onde Juni 2019. Samtidigt klargjorde högsta domstolen att obehandlad industrihampa i sin råaste form får innehålla 0.2% THC.
Läs mer här.

Vad är CO2 extraktion?

CO2 extraktion är en extraktionsprocess som tar tillvara på trycksatt koldioxid (CO2) för att extrahera hampans alla nyttoämnen. CO2 extraktion är den i särklass bästa extraktionsmetoden eftersom den ger ett rent och klart hampaextrakt utan att plantmaterialet varit i kontakt med några farliga lösningsmedel. CO2 extraktion är även den dyraste och långsammaste extraktionsmetoden. Många företag använder till exempel alkoholbaserade lösningsmedel. Denna process är billigare men ger också en slutprodukt som riskerar att vara kontaminerad av alkohol eller bensen. Läs mer här.