Category Archives: Nyheter & Forskning

Kan jag köra bil vid intag av CBD olja?

Köra bil med CBD olja

Det enkla och korta svaret på denna fråga är: ja, du kan köra bil när du använder CBD olja. Även om CBD olja är lagligt att köpa och använda, kan det däremot finnas några omständigheter som kan påverka ditt beslut. Dessa kommer vi att gå igenom i denna artikel.

Det är viktigt att din CBD olja inte innehåller THC – detta ämne klassas nämligen som narkotika. En CBD olja som håller sig inom dessa riktlinjer, kan inte ge ett rus. Vår CBD olja är ett utmärkt alternativ om du kör bil ofta och vill välja bort THC helt för extra trygghet. Alla vår extraherade CBD produkter är 100% THC-fria och därmed fullt lagliga att använda under bilkörning.

Det kan verka som en självklarhet, men många utländska butiker som saluför sina produkter på den svenska marknaden innehåller THC. Detta kan göra det besvärligt för dig som konsument. En sak att ha i åtanke är att CBD olja kan ge biverkningar hos nya användare, särskilt i början. Vi uppmuntrar dig till att känna av din egen kropp och avgöra om dessa biverkningar påverkar ditt bilkörande. Om du känner dig trött eller dåsig av CBD, var försiktig när du kör bil – eller undvik bilkörande helt och hållet.

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

CBD Olja i kombination med mediciner

cbd-vs-pharmaceuticals

Undrar du hur CBD olja och andra läkemedel interagerar? Det är redan känt att CBD möjligen kan interagera med vissa typer av livsmedel, såsom mango som innehåller terpener. Likaså kan CBD som kosttillskott påverka vissa mediciner och läkemedel. Det kan vara värt att veta för dig som kombinerar CBD olja med andra mediciner, hur du kan göra detta på ett säkert sätt.

Det finns i nuläget få studier som undersöker specifikt hur CBD som separat cannabinoid interagerar med andra läkemedel. Vi kan däremot se att ett intag av CBD påverkar kroppens lever, vilket i sin tur kan påverka hur kroppen metaboliserar olika typer av läkemedel. En sak som kan hända är t.ex. att medicinen bryts ned långsammare. Detta kan bidra till att läkemedel blir verksamma under längre tid. Studier har visat att det blodförtunnande läkemedlet Warfarin kan interagera med CBD. Kombinationen kan göra att betydligt lägre doser av Warfarin är tillräckliga, för att ge samma effekt.

För alltid en dialog med din läkare

Vi rekommenderar dig att justera din läkemedelsdosering i konsultation med din läkare och vara extra uppmärksam på hur din kropp reagerar. Informationen vi delar med oss av i denna artikel är inte avsedd för att ersätta sjukrådgivning eller din läkares rekommendationer. Konsultera din läkare vid sjukdom och kontakta licensierad sjukvårdspersonal angående  eventuella negativa komplikationer och interaktioner, innan du använder CBD olja i kombination med andra läkemedel.

Referenser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789126/
https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2014/december2014/drug-interactions-with-marijuana

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Ger CBD Olja biverkningar?

Biverkningar av CBD olja
Idag finns ingen forskning som visar ett samband mellan CBD och biverkningar vid mindre intag av CBD (under 100 mg / dag) och inte heller finns några rapporter om att så skulle vara fallet för dagliga CBD användare. Däremot finns studier på patienter som använt 1500 mg isolerad CBD om dag i medicinska syften. Denna dos motsvarar cirka 3 stycken flaskor CBD Olja med 5% om dagen.


Vanliga biverkningar från CBD kan exempelvis vara trötthet och ökad/minskad aptit. CBD har relativt få biverkningar jämfört med syntetiskt framställda läkemedel och kan därför vara ett bra alternativ. En uppdaterad studie som undersökt CBD:ns biverkningar hos de som lider av epilepsi eller psykotiska störningar ger oss mer bevis på detta. Viktigt att komma ihåg är att dessa patienter ofta lidit av obotliga och svåra former av epilepsi. Fördelarna med CBD kan därför anses som långt bättre än dom negativa aspekterna.

Exempel på möjliga biverkningar av CBD olja:

 • Trötthet
 • Diarré
 • Ökad/minskad aptit
 • Huvudvärk
 • Irritation

CBD kan ha bättre biverkningsprofil

Studien som undersökt CBD:ns biverkningar hos de som lider av epilepsi eller psykotiska störningar visar att CBD i jämförelse med andra läkemedel kan ha en bättre biverkningsprofil. Detta kan göra CBD till ett alternativ som förbättrar upplevelsen och mottagandet av behandlingen. Denna studie visar att biverkningarna över lag verkar vara av mindre slag. 

En annan studie, visar att CBD inte har några negativa effekter eller biverkningar på hjärtfrekvens, blodtryck, psykologiska och psykomotoriska funktioner och matintag.


Är det möjligt att överdosera CBD?

USA:s hälso- och socialdepartment har yttrat att inga tecken på toxicitet eller allvarliga biverkningar finns förknippade med kronisk användning av CBD hos friska användare (Cunha et al., Pharmacology 21:127-185, 1980). Det finns inga rapporterade dödsfall för CBD och även stora doser per dag har visats vara väl tolererade hos människor. Vi rekommenderar dig att följa våra råd om dosering av CBD

Det är värt att nämna att mer forskning bör göras på detta område för att kunna undersöka ännu ej kända bieffekter på CBD olja

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Köp CBD olja online: såhär fungerar det

Köp CBD Olja online 2019

Köp CBD olja online: såhär fungerar det

Idag används CBD olja av allt fler svenskar och marknaden för produkterna växer sig större på nätet. Försäkra dig om att du köper laglig CBD olja när du beställer cbd olja online. I denna guide går vi igenom viktiga saker att tänka på, såsom hur du kan se till att ditt köp är 100% lagligt och att CBD oljan du väljer har hög kvalitet och rätt innehåll som passar dina behov.

Se till att du köper laglig CBD olja online

Cannabis klassas som narkotika, med undantag för så kallad industrihampa. Enligt svensk lag och Läkemedelsverket är det lagligt att köpa cannabisoljor som är fullständigt THC-fria. Det aktiva ämnet THC omfattas av narkotikalagstiftningen. Var uppmärksam på CBD oljans innehållsförteckning för att undvika att komma i tvist med den svenska lagen. Många företag som agerar på svenska marknaden väljer att medvetet sälja olagliga produkter innehållandes THC, det är därför viktigt att vara väldigt uppmärksam och fråga.

Ett bra alternativ för dig som vill undvika THC helt och hållet, är att köpa en CBD olja utan THC. Ytterligare ett tips för trygghet är att försäkra dig om webbshoppens säkerhet, genom att läsa igenom hemsidans kontaktinformation och “om oss”-text. Om du vill läsa mer om CBD oljans lagliga status, ta en titt på vår tidigare artikel som går på djupet kring detta ämne.

CBD oljans pris och kvalitet kan variera

Beroende på var och hur CBD oljan framställs, kan oljans pris och kvalitet variera. Var observant på vilken typ av produkt du köper och vem du väljer att köpa från. Äkta och rena produkter har ofta högre priser, på grund av att de exempelvis är kvalitetstestade eller har ekologiskt innehåll. Många produkter på marknaden innehåller lågkvalitativa, ospecifika och syntetiska ingredienser – se upp för dessa och välj istället godkända produkter.

Viktiga saker att hålla koll på

Här delar vi med oss av några värdefulla råd som är bra att ta hänsyn till.

 • Certifierade CBD oljor garanterar att du köper en kvalitetsprodukt som med säkerhet innehåller det du kan läsa på innehållsförteckningen.
 • Högkvalitativa CBD oljor har ofta ett pris som reflekterar dess produktion och inre värde. Ett högt pris innebär inte alltid bra kvalitet, men detta är en god regel att följa.
 • Undersök var onlinebutiken har sin bas, så att du är medveten om hur din produkt kommer skickas. En del webbutiker kan ha sin bas i utlandet och därför kan t.ex. leveranstiden vara längre i vissa fall.
 • Tänk på att dubbelkolla så att du köper CBD olja och inte misstar produkten för hampfröolja. CBD olja utvinns ur själva hampväxten, medan hampfröolja kommer från fröna av hampväxten. Hampfröolja är smakfull och nötig – en olja som ofta används för exempelvis matlagning eller som kosttillskott.

Med hjälp av vår guide kan du skaffa dig visshet om hur du väljer de bästa produkterna, som lever upp till dina förväntningar. CBD olja är en mångsidig produkt som kan fungera i både förebyggande eller botande syfte – en otrolig hjälp på vägen till god hälsa.

Referenser 

https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/

https://www.royalqueenseeds.com/blog-whats-the-difference-between-hemp-seed-oil-and-cbd-oil-n918

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Hjälper CBD mot vinterdepression?

CBD Olja mot vinterdepression

Vad är vinterdepression?

Vinterdepression, eller årstidsbunden depression (SAD), är på många sätt ett dolt folkhälsoproblem. Trots att dess förekomst har varit känd sedan början av 1980-talet så vet man fortfarande inte särskilt mycket om dess orsaker och utbredning, men uppskattningsvis så är mellan fem och tio procent av den svenska befolkningen drabbade. Vinterdepression liknar på många sätt symptomen av traditionell depression som vi tidigare skrivit om. Internationell statistiken antyder att det finns ett samband mellan dess förekomst och huruvida man är bosatt i ett land med relativt sett långa mörkerperioder, vilket gör oss svenskar särskilt utsatta.

Vanligt förekommande sätt att motverka vinterdepression är att utsätta sig själv för endera artificiellt eller naturligt solljus, eller att medicinera med antidepressiva läkemedel. Dessa behandlingar har däremot ofta medfört en del problem och tvingat fram svåra vägval. Väljer man att sola så måste man även utsätta sig för potentiellt skadlig ultraviolett strålning, och antidepressanter har ofta många bieffekter och tar inte sällan väldigt lång tid på sig för att man ska märka effekt.

Hjälper CBD mot vinterdepression?

På senare tid så har forskningen konstaterat ett samband mellan användandet av cannabidiol (CBD) och minskade känslor av såväl allmän nedstämdhet som depression. Även om mekanismen ännu inte är helt klarlagd så har det föreslagits att de gynnsamma effekterna beror på att CBD helt enkelt ökar serotoninnivåerna i det centrala nervsystemet. När det kommer till den antidepressiva effekten så har CBD visat sig vara unikt snabbverkande. I studier så har mätbara förändringar uppstått redan inom 30 minuter efter intag, vilket är att jämföra med övriga behandlingsmetoder som oftast inte ger effekt förrän efter flera dagar.

Då vinterdepression har många inslag som i stor utsträckning påminner om såväl allmän ångest som traditionella depressionssyndrom har CBD blivit ett populärt alternativ för personer som vill ha ett snabbverkande och naturligt alternativ som inte har samma problembild som de traditionella behandlingsmetoderna faktiskt har.

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Kan jag ge min hund eller katt CBD Olja?

CBD olja husdjur

Kan jag ge min hund eller katt CBD olja?

De flesta husdjur delar samma system för att bearbeta cannabinoider som vi människor. Detta system är känt som det endocannabinoida systemet och det hjälper till att mildra en mängd olika kroppsprocesser med hjälp av endocannabinoider.

CBD och andra föreningar som finns i tex. CBD olja stimulerar detta system genom att antingen aktivera eller blockera gruppen av receptorer som det innehåller.

Många husdjursägare har redan börjat använda CBD olja för deras husdjur. Det är ett intressant sätt att närma sig de fördelar vi redan vet CBD olja har på människor, och titta på vad det kan göra för våra kära husdjur.

Men om du är husdjursägare, vill du, som många andra, vara säker på hur det fungerar och hur du ska gå tillväga.

CBD Olja för din hund eller katt

CBD olja kan till exempel erbjuda lättnad till många hundar som lider av olika sjukdomar. Studier har till och med visat att CBD interagerar med hundars endocannabinoida system, och har förmågan att göra flera saker, bland annat minska smärta och inflammation, sänka svårighetsgraden av anfall och hjälpa till att kontrollera ångest. Oljor avsedda för hundar är formulerade med koncentrationer som gör doseringen mycket enkel.

Läs även: “Är CBD Olja lagligt?”

Saker att komma ihåg när du ger ditt husdjur CBD olja:

Om du planerar att ge ditt husdjur CBD olja, finns det några saker du vill vara uppmärksam på. Viktigast av allt är att du har koll på hur du ska dosera din olja. I övrigt är vilket sätt du administrera produkten på viktigt, för att säkerställa att det ger de effekter du förväntar dig.

Hur du doserar CBD Olja för Ditt Husdjur:

CBD är en giftfri förening, vilket innebär att det inte kommer att producera några allvarliga biverkningar om du tex. ger din hund för mycket av det.

CBD är dock känt för att ha lugnande effekter i höga doser, vilket kan göra din hund sömnig och/eller slö.

Tänk på att dessa effekter är tillfälliga, och kommer inte att orsaka din hund några bestående problem, men de kommer fortfarande att orsaka vissa obehag och bör undvikas.

Det bästa vore om du gav ditt husdjur en liten dos av CBD och sedan försiktigt öka dosen utbrett på flera veckors tid. Detta säkerställer att deras kroppar blir vana vid oljan, och ger dig också tid att se hur ditt husdjur reagerar.

Kom ihåg att varje husdjur (precis som varje människa) är annorlunda, och kan därför, reagera annorlunda på CBD.

Det bästa sättet att tex. träna din hunds dosering är att använda deras kroppsvikt.

Vanligtvis brukar man titta på totalt 3 olika doseringsstyrkor (låg, mellan och hög) som du kan använda för att hjälpa dig att dosera din CBD olja för tex. din hund. För bästa resultat, ge din hund eller ditt husdjur 2 doser per dag, helst på morgonen och kvällen.

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Cannabis, hampa, industrihampa – Vad är egentligen skillnaden?

Industrihampa i Sverige - Cannabis Sativa

Köp cannabis online på internet

Cannabis, hampa och industrihampa är i grund och botten samma planta – Cannabis Sativa L. Skillnaden ligger i hur och till vilket syfte plantan odlas.

 • Cannabis/Marijuana – Odlas för att innehålla höga halter av den psykoaktiva substansen THC. THC från icke Eu-godkända industrihampa är narkotikaklassad i Sverige.
 • Hampa/industrihampa – Odlas för sina industriella egenskaper. Hampan utvecklar starka fibrer och relativt lite blommor. Fibrerna användas främst till rep, kläder och textil. Fröna pressas på omega 3 & 6 rik olja, medan blommorna med höga halter CBD kan användas för att framställa kosttillskott.

Läs mer om “CBD olja och dess laglighet här”

Vanligt förekommande missförstånd

Högsta domstolen meddelade den 18 juni 2019 att beredningar utvunna ur industrihampa inte får innehålla den narkotikaklassade substansen THC. Det innebär att traditionella CBD oljor, e-juicer och hudsalvor inte får innehålla THC, oavsett mängd. Vad som gör domen något mer komplicerad är att domstolen också fastställde att rå industrihampa, alltså obehandlad hampa, är laglig och högst får innehålla 0.2% THC. Det innebär att våra Premium CBD Buds och råa CBD Kapslar är fullständigt lagliga, trots en minimal mängd THC om 0.2% THC.

Våra Premium CBD Buds

319.00 kr1 299.00 kr
319.00 kr1 299.00 kr
319.00 kr1 299.00 kr
319.00 kr1 299.00 kr
319.00 kr1 299.00 kr

Jordbruksverket – EU-Godkända Sorter

Ofta refereras det till “EU-godkända” sorter av industrihampa. Jordbruksverket tar varje år fram en uppdaterad lista med industriella sorter av Cannabis Sativa som högst får innehålla 0,2%. (Uppdateras kontinuerligt varje år) Dessa sorter är alltså undantagna från narkotikadefinitionen. Källa: SOU:2016:93

EU-godkända sorter av industrihampa innehar ingen som helst psykoaktiv effekt. Du kan alltså inte bli berusad eller “hög” på industrihampa. Du kan därför köra bil och utföra andra vardagliga aktiviteter utan problem.

Köp Cannabis / hampa i Sverige

Natural Hemp Life erbjuder ett stort utbud utav EU-godkända cannabisprodukter i en rad olika former. Alla våra produkter innehåller cannabinoider och andra nyttiga ämnen från hampan, men i olika former. Vissa människor fördrar att ta sin CBD i olje-form direkt under tungan medan andra föredrar att ta en CBD kapsel.

Allt fler svenskar använder CBD Olja mot Fibromyalgi

Ont i ryggen - CBD

Man uppskattar att minst 4% av Sveriges befolkning lider av fibromyalgi. Kvinnor är starkt överrepresenterade i statistiken. Sjukdomens spridning ökar med stormsteg bland befolkningen, både bland yngre och äldre människor. Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom då det inte alltid är lätt att diagnostisera eller behandla. Idag finns inget botemedel och smärtorna kan ofta vara kroniska. Allt fler fibromyalgidrabbade svenskar har börjat använda CBD för dess goda egenskaper.

Vad är Fibromyalgi?

Symptomen av Fibromyalgi ter sig ofta väldigt otydligt, det är därför svårt att urskilja just Fibromyalgi från andra sjukdomar. Vissa beskriver tillståndet som en sorts träningsvärk som aldrig riktigt går över. Sjukdomens primära symptom tar sig uttryck i form av smärta i muskler och leder. Det är inte heller ovanligt med följande symptom:

 • Stelhet i muskler och leder
 • Huvudvärk
 • Kronisk Trötthet
 • Stickningar och domningar
 • Minnesbesvär eller minnesluckor
 • För kvinnor förekommer svår smärta i samband med menstruations

Läs även “CBD Olja mot PMS och mensbesvär”

Sjukdomen försämrar livskvaliteten hos många patienter som ofta gör personen i fråga nedsatt och mindre energisk.

Att leva med kronisk smärta påverkar hela personen, det kan vara utmattande och jobbigt. Därför kan fibromyalgi ofta associeras med depression, ångest och stress.

CBD som kosttillskott

En studie som publicerats av National Pain Foundation antydde att den mest effektiva och skonsamma behandlingen för fibromyalgipatienter var hampa. Under en längre tid har allt personer självrapporterat att cannabinoider har lindrat många av symptomen.

Kroppens största, men för många helt okända system, det så kallade endocannabinoidsystemet, reglerar kroppens mer kända system såsom immunförsvar, matsmältningssystem och kroppens smärta. Kroppen består av en mängd receptorer som interagerar med cannabinoider som finns i CBD olja. Därför har CBD stor potential mot kronisk smärta.

Som om det inte vore nog – en av CBD’ns största egenskaper är att den är antiinflammatorisk vilket gör CBD populärt vid många sjukdomar och kroppsliga besvär. Det har visat sig att CBD kan komplimentera eller till och med ersätta smärtstillande medel och antiinflammatorisk medicin hos fibromyalgipatienter.

CBD lämpar sig alldeles utmärkt i vardagen

CBD olja innehåller till största del cannabinoiden CBD. Därför kan man tryggt inta CBD utan att behöva oroa sig för att förlora körkortet eller påverkas i sin vardag. Oljan innehåller inte bara aktiva cannabinoider utan också vitaminer och mineraler vilket gör CBD Olja mångsidig.

Vilken CBD ska jag testa?

Frågan är enkel, men svaret är desto svårare. Alla våra produkter innehåller aktiva cannabinoider. Skillnaden återfinns i vilket intagningssätt som är enklast och bekvämast för dig. Vissa föredrar att konsumera sin CBD i valfri dryck medan andra föredrar att ta sina CBD droppar direkt under tungan.

Hur intar jag CBD?

Oljan droppas helst under tungan med vår smidiga och inbyggda pipett. Vi rekommenderar att man börjar med 1 droppe, 2 gånger per dag den första veckan. Därefter kan du öka till 2 droppar, 2 gånger per dag ytterligare en vecka. Fortsätt så tills du hittar en dos som du känner ger den effekt du eftersträvar.

Källor:

https://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/566/1/

https://www.endoca.com/blog/medical/can-cbd-help-fibromyalgia/

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Ta din träning till nästa nivå med CBD Olja

Träning med CBD Olja

CBD Kan ta din träning till nästa nivå. Oavsett om du är en professionell atlet, en amatöridrottare eller om du helt enkelt gillar att gymma och träna, kan CBD hjälpa dig att maximera dina träningsresultat. Cannabinoider från CBD produkter hjälper det endocannabinoida systemet att återställa muskler och funktion i kroppen. Vilket i sin tur innebär att det går att använda CBD som ett kosttillskott för återhämtning och mer uthållig styrka. CBD används bland annat av OS atleter och är inte dopingklassat av WADA.

Byggandet av muskler

Att bygga muskler är en process som för många tar väldigt lång tid. Det kan ta flera månader eller till och med år. Muskeluppbyggnad kräver hård träning, bra kost och en generellt god livsstil. På grund av dessa väljer dessvärre många att ta en kortsiktig genväg genom användandet av anabola steroider, eller andra, för kroppen okända och skadliga preparat. Tänk om man kunde minska de nedbrytande, katabola, hormonerna och främja de uppbyggande, anabola, hormonerna på ett naturligt sätt? 

I samband med träning bryts muskelfibrerna i våra muskler ned, en så kallad mikroskopisk muskelskada uppstår. Detta bidrar oftast till en känsla av ömhet i kroppen, men det innebär också att kroppen är mer sårbar för inflammationer. Att använda CBD produkter bland atleter har länge varit ett kontroversiellt ämne.

Detta fick dock en rejäl vändning när en av världens bästa MMA profiler, Nate diaz , öppet använde CBD e-juice på en pressträff efter en förlust mot världsmästaren Conor Mcgregor i UFC.

En blåslagen och illa till mods Nate möter ett fullspäckat pressuppbåd, blixtarna smattrar och en påtagligt trött Nate svarar på journalisternas frågor;

– Okej och för vår vetskap, vad exakt röker du?

Nate plockar upp sin vape och tittar på den fundersamt.

– Det här är CBD. Det hjälper med läkningsprocessen och inflammationer, så du bör använda denna före och efter fights/träning vilket kommer att göra ditt liv ett bättre ställe.

Trots att denna situation inte återspeglar gemene man är det fortfarande ögonöppnande att en atlet för första gången talar öppet om CBD. Dessutom verkar det hela mer som ett PR-stunt då CBD tillverkaren nämns klart och tydligt än något annat.

Vad händer med kroppen vid ett träningsuppehåll, skada eller sjukdom?

Många upplever en känsla av försämrad fysik vid träningsuppehåll. Dessa uppehåll kan bero på många olika anledningar men känslan är ofta densamma. Förlorad muskelmassa kan ha sin orsak hos dom kataboliska hormonerna, som ansvarar för kroppens muskelnedbrytning. Att bibehålla kroppens muskelmassa kräver stora mängder energi. Ju mer energi kroppen förbrukar, desto svårare har kroppen att upprätthålla sin normala funktion och därmed fysik.

Kroppen bryter hela tiden ned muskelmassa för att upprätthålla kroppens behov av energi. Närmast till hands finns dessvärre oftast muskler. Den katabola fasen är svår att kringgå vid muskeluppbyggnad men går att påverka.

Ett sätt att minska mängden av katabola hormoner är att använda det naturliga kosttillskottet CBD Olja. Studier tyder på att CBD kan vara anti-kataboliskt, vilket kan vara mycket positivt för fitnessintresserade personer som vill bygga och behålla muskler genom att använda det naturliga kosttillskottet CBD.

Återhämtning och användningsområden för Cannabidiol (CBD)

Men vilken roll har cannabinoider i återhämtningsprocessen? CBD har visat sig inneha antioxidanta, anti-inflammatoriska och smärtlindrande effekter. Detta är relevant då intensiv träning ökar oxidativ stress och därmed risken för inflammationer i kroppen. Intag av antioxidanta tillskott kan minska skadan. Forskning visar att CBD är en starkare antioxidant än Vitamin C eller E(1)

Forskningsförsök på möss med inflammation jämförde isolerad CBD till ett Fullspektrum-extrakt som visade att fullspektrumextraktet hade starkare anti-inflammatoriska och smärtlindrande effekter i större doser. Fullspektrumextraktet visade sig också prestera bättre mot smärtlindring och inflammation jämfört med aspirin och Tramadol. Detta kan tyda på att ämnen i hampan presterar bättre under en synergieffekt. Förutom cannabinoider innehåller hampan en rad olika terpener.

Några utav dessa terpener har visat sig ha anti-inflammatoriska effekter. Terpenen myrcene är känd för sina sömn-hjälpande effekter samt att den dessutom kan hjälpa till med muskelavslappning. Alpha-Pinine är en annan terpen som studier visat hjälpt vidga luftvägar vilket kan öka syretillförseln till kroppen och därmed ens uthållighet.

Att en känsla av stelhet och ömhet i muskler och leder uppstår vid träning och återhämtning är vanligt. CBD har visat sig ha mycket goda resultat på just värk och smärta.

Läs även: “CBD Olja mot värk och smärta”

Fördelar med att använda CBD som kosttillskott:

 • Anti-kataboliskt
 • Justerar kortisolnivån
 • Kan minska risken för diabetes
 • Minskad stress
 • Stabiliserar blodsockernivån
 • Kan öka läkning av frakturer
 • Ökar benstyrka
 • Kan stimulera benbyggande celler
 • Tros vara Anti-inflammatorisk
 • Kan leda till snabbare återhämtning
 • Förbättrad nattsömn
 • Kan öka prestationsförmågan

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

CBD Olja mot stress, ångest och depression

Ångest, stress, depression och CBD

Stress, ångest och depression är tre åkommor som ofta utlöser varandra i synergi. Det kan gå ut över jobbet, sociala interaktioner men också enklare saker såsom vardagssysslor. Nya studier visar att CBD kan ha bra egenskaper i förhållande till stress, ångest och depression.

CBD Olja mot stress, ångest och depression

Stress påverkar både det yttre såväl som inre. Tillfällig stress är oftast ingen fara, däremot kan längre, kronisk stress, ge upphov till sjukdomar. Uppfattning och hantering av stress kan variera från person till person, men klart är att vi alla inte mår bra av att stressa.

Det är lätt att uppleva stress under en kortare period eller över aktuella händelser. Det är en naturlig del av livet och en av kroppens många olika mekanismer. Problemet börjat uppstå när stressen tar över ens vardag. Symptom från stress är inte alltid självklara. Vi är alla unika och stressen tar sig därför ofta yttryck på olika sätt. Vissa märker det psykiskt, exempelvis i dåligt självförtroende eller självkänsla, depression, uppgivenhet, aggression, låg sexuell lust, sömnlöshet och humörsvängningar. Stress kan även yttra sig i fysiska inslag; hjärtklappning är vanligt, eller i värsta fall tillfälliga magsår.

Läs även: “CBD Olja mot sömnbesvär och insomnia”

Kortisol är ett hormon som bildas i binjurarna. Kortisol är ett hormon vi inte kan leva utan, men i stora mängder kan det vara farligt för kroppen. Detta hormon utsöndras när man hamnar i ett tillstånd där kroppen tvingas gå in i försvarsläge. Det kan vara läkning efter en operation, för lite sömn eller en reaktion mot hot eller fysiskt hårt arbete. Därför bildas kortisol när kroppen är under hög press, antingen fysiskt eller psykiskt.

Det är ofarligt för kroppen i små mängder och i korta perioder, men går man konstant runt med kronisk stress eller befinner sig under ständig press, produceras det för mycket kortisol och produktionen kan därmed komma ur rytm. Detta kan vara ohälsosamt för kroppen, blodtrycket och immunförsvaret. Man blir extra känslig mot infektioner och har lättare tendens till inflammation i kroppen.

Ångest och depression

Ångest kan te sig i många olika former. Det kan vara extrem nervositet, rädsla, en “klump” magen känsla eller osäkerhet som förvandlas till ångest.

Depression bottnar ofta sig oftast i stress och ångest. Depression medför en känsla av tomhet och uppgivenhet, känslan av att inte orkar kliva ur sängen på morgonen och möta dagens uppgifter och plikter. Kanske har du varit med om en tragisk upplevelse eller stora ändringar i ditt liv som kan vara svåra att förhålla sig till. Depression kan vara orsaken till många saker som generellt beror på psykiska påfrestningar som skapar en obalans i hjärnan. Forskning tyder på att personer med depression har minskat serotonin och dopamin.

Signalämnet dopamin kallas också för “hjärnans lyckomedel”, frisättningen av detta ämne ger en känsla av lycka och välbefinnande. Serotonin är också en signalsubstans som spelar en viktig roll i förhållande till humör, självkänsla, depression och många andra saker, och det är här CBD kommer in i bilden.

Stress, ångest, depression och CBD

CBD har visat sig vara ett potentiellt bra medel mot stress och ångest eftersom att CBD interagerar med det endocannabinoida systemet. Detta system består av receptorer och neurotransmittorer som finns för att kontrollera det mesta i hela kroppen. Genom att introducera kroppen till CBD går det in och påverkar det endocannabinoida systemet. Vid stress eller ångest interagerar cannabinoiderna receptorerna som huvudsakligen sitter i hjärnan. Neuroner i det centrala amygdala i hjärnan, där stress och ångest styrs, blir mindre aktiva.

Vid stress spelar kortisol en mycket stor roll. CBD kan dämpa en ökad kortisol-nivå i kroppen. Kroppen är vanligtvis bra på att reglera kortisolnivån själv och upprätthålla en normal rytm, däremot har stress och ångest en inverkan på mängden kortison.

Dopaminets påverkan

Som tidigare förklarat har folk med depression en reducerad mängd signalämnen som dopamin och serotonin. Dessa signalämnen spelar en stor roll när det kommer till lycka, självkänsla, humör och den psykiska balansen. Dessa receptorer har helt enkelt blivit utmattade och tömda vilket sedan leder till att man får en depression. Studier har visat att CBD kan aktivera serotoninreceptorn och därmed ge en boost på självkänsla, humör och ge en antidepressiv effekt.

Det finns fortfarande mycket lite forskning på detta område, så CBD bör endast ses som ett hälsosamt kosttillskott som helt klart har en potential för personer med depression, men inte som ett botemedel. Uppsök alltid en läkare om du tvivlar över ditt mentala tillstånd eller önskar behandla en svår depression med CBD, vi kan endast vägleda i förhållande till den forskning som vi håller oss uppdaterade med.

CBD kan alltså vara ett bra komplement till en rad olika psykiska åkommor. Viktigt är dock att komma ihåg att vi inte vill ge ett intryck av att CBD är en quickfix eller någon magisk mirakelkur. I grund och botten gäller det att lösa problemen som ger dig stress. När detta är gjort kan CBD hjälpa till och skapa dom allra bästa förutsättningarna för ett bättre välmående.

Referenser: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress

Våra produkter

299.00 kr
799.00 kr
1 099.00 kr
579.00 kr
359.00 kr
799.00 kr

Inga produkter i varukorgen.

Gå tillbaka till butiken